6989713412 ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 52, Πειραιάς magicpoolandspa@gmail.com

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΧΩΡΩΝ

 

Οι μονάδες απολύμανσης αέρα UV-FAN τοποθετούνται πολύ εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε χώρο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εγκατάσταση για τη λειτουργία τους. Διαθέτουν λαμπτήρες UVC υψηλής απόδοσης και είναι κατάλληλες για την απολύμανση του αέρα χώρων με ταυτόχρονη παρουσία προσωπικού και ασθενών. Η κάθε μονάδα τύπου UV-FAN-M2/40H προτείνεται για κάλυψη χώρων συνολικού όγκου έως και περίπου 50m3, ενώ η κάθε μονάδα τύπου UV-FAN-M2/95HΡ προτείνεται για κάλυψη χώρων συνολικού όγκου έως και περίπου 100m3, ή για μικρότερους χώρους με πολύ αυξημένο μικροβιακό φορτίο. Οι μονάδες τύπου UV-FAN-M2/95HΡ-ST είναι τροχήλατες, για εύκολη μεταφορά σε οποιοδήποτε χώρο.

 

Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες για τη λειτουργία των μονάδων UV-FAN θα βρείτε στα ενημερωτικά έντυπα που ακολουθούν.