6989713412 ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 52, Πειραιάς magicpoolandspa@gmail.com

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Για την απολύμανση των επιφανειών των χώρων σας, όταν αυτοί δεν χρησιμοποιούνται, προτείνεται η τοποθέτηση μονάδων τύπου UV-DIRECT, της εταιρείας LIGHT PROGRESS Srl Ιταλίας. Οι προτεινόμενες συσκευές διαθέτουν λαμπτήρες UV-C υψηλής απόδοσης, 9.000 ωρών λειτουργίας. Επίσης, η κάθε μονάδα διαθέτει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό ισχύος για μεγιστοποίηση της απόδοσης και μεγαλύτερη προστασία του λαμπτήρα. Η κάθε μονάδα τύπου UV-DIRECT-E40H προτείνεται για κάλυψη χώρου συνολικής επιφάνειας από 7 έως και 13m2 περίπου, ενώ η κάθε μονάδα τύπου UV-DIRECT-E75H προτείνεται για κάλυψη χώρου συνολικής επιφάνειας από 14 έως και 25m2 περίπου.