6989713412 ΝΕΩΣΟΙΚΩΝ 52, Πειραιάς magicpoolandspa@gmail.com

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

 

 

Τροχήλατες μονάδες απολύμανσης επιφανειών χώρων μέσω ακτινοβολίας UVC

 

Για την απολύμανση των επιφανειών των χώρων, όταν αυτοί δεν χρησιμοποιούνται, προτείνεται η χρήση τροχήλατων μονάδων για εύκολη μεταφορά και κάλυψη διάφορων χώρων, τύπου UV-STICK-E2/75- ST, της εταιρείας LIGHTPROGRESS Srl Ιταλίας. Οι προτεινόμενες συσκευές διαθέτουν δύο λαμπτήρες UV-C υψηλής απόδοσης, 18.000 ωρών λειτουργίας. Επίσης, η κάθε μονάδα διαθέτει ηλεκτρονικό τροφοδοτικό ισχύος για μεγιστοποίηση της απόδοσης και μεγαλύτερη προστασία των λαμπτήρων. Οι λαμπτήρες για τις παραπάνω μονάδες διαθέτουν προστατευτικό πλέγμα και προστατευτικό μανδύα UV-lon (προδιαγραφές HACCP) έτσι ώστε ο χώρος να προστατεύεται από τυχόν σπάσιμο λαμπτήρα. Οι μονάδες διαθέτουν επίσης μηχανισμό καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας και μηχανισμό χρονικού προγραμματισμού λειτουργίας. Η κάθε μονάδα προτείνεται για κάλυψη χώρου από 15 έως και 30m2.